Zber bioodpadu v bytových domoch (komplexná bytová výstavba)

Bioodpad z kuchyne (BRKO)
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (kuchynský bioodpad) je odpad, ktorý vzniká v kuchyni pri príprave jedla a varení. Obyvatelia bytových domov ho zbierajú do hnedých perforovaných košíkov od Mesta Pezinok alebo môžu použiť vlastné nádoby. Do košíkov odporúčame použiť kompostovateľné vrecko (sáčok). Ak sa použije kompostovateľné vrecko, môže ísť celý obsah aj s vreckom do hnedej nádoby (240 litrov) na kuchynský bioodpad. Tieto nádoby sú umiestnené na kontajnerových stojiskách na sídliskách. Ak sa zbiera kuchynský bioodpad do vlastnej nádoby alebo sáčku, ktorý nie je kompostovateľný, obsah sa musí do hnedej nádoby vysypať (bez obalu). Patria sem: zvyšky akéhokoľvek jedla, šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, mäso, kosti, vaječné škrupiny, staré pečivo, koláče, sladkosti, použitá servítka, špáradlo, nedojedené zbytky jedla z taniera. Nepatrí sem napr. akýkoľvek produkt, ktorý nie je prírodného, teda rastlinného alebo živočíšneho pôvodu.

Umiestnenie hnedých nádob na kuchynský bioodpad nájdete tu
(na vyhľadanie kontajnerových stojísk na kuchynský bioodpad kliknite na ikonu v šedom poli na ľavo od nadpisu „Kontajnerové stojiská Pezinok“ a označiť si vo štvorčeku iba „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“)

Obyvateľ  Pezinka môže vyhodiť  kuchynský bioodpad do ktorejkoľvek hnedej nádoby umiestnenej v meste Pezinok.