Harmonogram vývozu separátov zo sídlisk v roku 2022

VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU:

Pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Šancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74

Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Šancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora

Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4

Streda a piatok: Zumberská 1, Orešie 34

Štvrtok: Meisslova

Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, Puškinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko Muškát (F.P.Drobiševa, kpt. Jaroša, Trnavská, Muškátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Šenkvická), Kučišdorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa


Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.


VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   ( VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ)

MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM
Január 3, 20 8, 14, 21, 28 7, 13, 20, 27 18 7*, 21
Február 3, 17 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24 15 4*, 18
Marec 3, 17, 31 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31 15 4*, 18
Apríl 14, 28 1, 8, 16, 23, 29 7, 14, 22, 28 12 8*, 23
Máj 12, 26 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 10 6*, 20
Jún 9, 23 3, 10, 17, 4 2, 9, 16, 23, 30 8 2*, 17
Júl 8, 21 1, 9, 15, 22, 29 8, 14, 21, 28 7 1*, 15, 29*
August 4, 18 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 10 12, 25*
September 2, 14, 29 3, 9, 17, 23, 30 2, 8, 16, 22, 29 7 9, 23*
Október 13, 27 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 11 7, 20*
November 10, 24 5, 11, 19, 25 4, 10, 18, 24 8 5, 18*
December 8, 21 2, 9, 16, 23, 30 1, 8, 15, 22, 29 6, 30 9, 23*


*vývoz na desiatich kontajnerových stojiskách: Svätoplukova 2-4, 1. mája Novák, Krížna, L. Novomeského 26, Amfiteáter, Hroznová 7, Jesenského, Dobšinského, Žarnovických a Bystrická 15.

 

NA STIAHNUTIE: