Sadzobník správnych poplatkov

Erb Mesta
Mesto Pezinok

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, KOMUNÁLYCH SLUŽIEB A DOPRAVY
 


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu