Posielanie podnetov

Mesto Pezinok používa na nahlasovanie podnetov od obyvateľov portál Odkaz pre starostu. Táto služba je pre občanov i mesto zadarmo.

Portál Odkaz pre starostu je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI a má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Portál raz ročne oceňuje najlepšie samosprávy, ktoré riešili podnety od občanov, ako aj tie čo s nimi najlepšie komunikovali. Je to zároveň teda motivácia aj pre mesto byť aktívny v riešení daných podnetov a byť ocenený.

Odkazprestarostu.sk slúži hlavne pre hlásenie problémov týkajúcich sa hmotných vecí, ktoré môžu byť upratané, opravené, vymenené, alebo odstránené. Podnet sa musí viazať ku konkrétnej lokalite, preto pri nahlasovaní vyžadujeme fotografiu (alebo video záznam). Nepoužíva sa na nahlasovanie urgentných problémov alebo problémov, ktorých riešenie je len v kompetencii polície.


Odkaz pre starostu - aplikáciaAko nahlásiť podnet

Nahlásiť podnet je možné prostredníctvom webovej stránky portálu, alebo priamo z Vášho mobilu prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pre nahlásenie podnetu je nevyhnutné:

 • priložiť aspoň jednu fotografiu aktuálneho stavu. Takáto dokumentácia uľahčuje identifikáciu podnetu a zároveň potvrdzuje jeho vierohodnosť. Rovnako pomôže, keď je na fotografii vidieť širšie okolie, kde sa podnet nachádza.
 • uviesť krátky názov a popis problému
 • zvoliť kategóriu
 • určiť lokalizáciu vpísaním ulice
 • vyplniť Vaše kontaktné údaje. Prosíme zadajte reálny e-mailový kontakt, keďže môžete byť zo strany portálu kontaktovaný pre doplnenie Vášho podnetu.


Podnet uložíte kliknutím na tlačidlo "Odoslať podnet".


Čo sa deje s podnetom po odoslaní

Po odoslaní prejde Váš podnet krátkou kontrolou jedným z administrátorov portálu tak, aby podnety odosielané zodpovedným subjektom obsahovali všetky náležitosti potrebné pre ich identifikáciu a riešenie. Ak portál zistí, že Váš podnet je zhodný s podnetom, ktorý sa na portáli už nachádza, kategorizuje takýto podnet ako duplicitný a dostanete upozornenie, že Váš podnet bol zverejnený ako aktualizácia staršie evidovaného podnetu. Následne je podnet odoslaný mestu.


Podnety, pre ktoré je portál určený, spadajú do nasledujúcich kategórií:

 • Cesty a chodníky (výtlky, schody, bariéry, obrubníky)
 • Dopravne značenie (prechody pre chodcov, semafory)
 • Opustené a nepojazdné vozidlá (vraky)
 • Zeleň a životné prostredie (čierne skládky, zvieratá)
 • Mestský mobiliár (koše, detské ihriská, lavičky, sochy)
 • Verejný poriadok (nočný kľud, reklama, grafity)
 • Verejné služby (kanalizácia, osvetlenie, školy, MHD)
 • Čierne stavby a stavebné úpravy (budovy, ploty)
 • Všetko ostatné


V prípade nahlasovania lokálnych problémov, ktoré nespadajú pod uvedené kategórie a sú v kompetencii miestnych samospráv, zvoľte kategóriu s názvom Všetko ostatné.

 


Od novembra 2013 do januára 2019 používalo mesto na nahlasovanie podnetov aplikáciu City Monitor. Nahlasovanie týmto spôsobom je možné ešte do konca januára 2019. Doterajšie hlásenia ostanú pre mesto Pezinok v tejto mobilnej aplikácii a na web stránke www.citymonitor.sk prístupné už iba v režime čítania.