Nebezpečný odpad

Pre občanov mesta Pezinok funguje v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod. (v mesiacoch júl a august 7.00 - 12.00 h). Zberné miesto nebezpečných odpadov na Viničnianskej č. 25 (v sídle firmy Marius Pedersen, a.s.).
 
Pracovníci na základe občianskeho preukazu odoberú nebezpečné odpady, napr.:
 • žiarivky,
 • oleje a tuky,
 • farby, tlačiarenské farby,
 • lepidlá a živice,
 • autobatérie, monočlánky a akumulátory,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia, napr. televízory, chladničky, pračky, mrazničky, sporáky,
 • rôzne drobné domáce spotrebiče – mixéry, mikrovlnky, tlačiarne, rádiá, žehličky, vysávače, varné kanvice, fotoaparáty, DVD prehrávače a pod.,
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky,
 • odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB,
 • rozpúšťadlá, kyseliny, zásady,
 • fotochemické látky, pesticídy,
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty.


Táto služba je pre občanov Pezinka bezplatná.

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby môžu tiež využiť zberné miesto, pre nich je táto služba za úhradu.
Informácie o zbernom mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 033/645 23 12.