Elektroodpad

Máte doma staré a nepotrebné elektrospotrebiče? Mesto Pezinok v spolupráci  so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM poskytuje obyvateľom bezplatný vývoz veľkorozmerného elektroodpadu. Najbližší zber priamo z miesta vášho bydliska si môžete pozrieť na stránke Mestské časti (zberelektroodpadu.sk). Stačí sa minimálne dva dni pred termínom zberu objednať cez www.zberelektroodpadu.sk.

Veľké a ťažké spotrebiče majú ľudia často problém zaviezť na zberné miesto. Pezinčania sa tak môžu pohodlne, ekologicky a zadarmo zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr, ale aj varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, či vysávačov (nezbierajú sa televízory či počítačové monitory). Ak nahlásia do zberu aspoň jeden väčší spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menšie spotrebiče. Pokiaľ máte doma len drobné elektrospotrebiče, tie môžete zrecyklovať do červeno-bielych zberných nádob umiestnených v rôznych častiach mesta.

„Chceme, aby čo najmenej odpadu končilo na skládke či vo voľnej prírode. Väčšina vyradených elektrospotrebičov sa dá opätovne využiť pri výrobe ďalších výrobkov. Odovzdaním starého elektrospotrebiča sa zabezpečí jeho ekologická recyklácia,“ vysvetlil primátor mesta Igor Hianik.


Proces zberu elektroodpadu

Spotrebiče je potrebné pred ich odovzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra práčky alebo odmraziť mrazničku. V deň zberu spotrebiče vyložte do vchodu bytovky alebo za bránu domu. Prepravcovia vám zatelefonujú alebo zazvonia na zvonček. Následne spotrebiče naložia a odvezú na ekologickú recykláciu. Túto službu bezplatného zberu elektroodpadu poskytuje Pezinok spolu so zmluvným partnerom  ENVIDOM-om, teda  Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu.
„Je dôležité, aby obyvatelia spotrebiče nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim  dostať nelegálni zberači, ktorí ich nezrecyklujú. Namiesto toho ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí, čím vytvoria čierne skládky,“ vysvetľuje Jana Nahálková, PR manažérka ENVIDOMU.

 

Ako nakladať s drobným elektroodpadom?

V rôznych častiach Pezinka môžete nájsť 9 červeno-bielych kontajnerov na drobný elektroodpad. Sú určené pre elektrospotrebiče do 25 cm - spotrebná elektronika vrátane príslušenstva  ako napríklad video a DVD prehrávače, diaľkové ovládače, slúchadlá, videokamery, fotoaparáty, malé elektrické a elektronické hudobné nástroje, kalkulačky, herné konzoly, elektrické hračky či batérie a akumulátory. Do jedného kontajnera sa zmestí zhruba 200 – 250 kilogramov drobného elektroodpadu. Doba naplnenia je v priemere 2 mesiace. Jedna zberná nádoba pripadá na približne 3 000 obyvateľov.

„Každý z kontajnerov má vlastný senzor, ktorý sníma naplnenosť kontajnera. My v podstate vieme okamžite plný kontajner prísť vysypať. Dokonca ľudia si vedia stiahnuť aplikáciu od spoločnosti Sensoneo a z pohodlia domova sa vedia pozrieť, na koľko percent je ten ich kontajner v blízkosti naplnený. Keby bol naplnený na 100 percent, vedia si nájsť lokalitu s prázdnejšou nádobou, kde elektroodpad  môžu vyhodiť,“ vysvetlil Tomáš Štefančík, zástupca spoločnosti ASEKOL SK.

 

Elektroodpad ako televízory, počítačové monitory, žiarivky či výbojky môžete zaniesť bezplatne na zberné miesto nebezpečných odpadov na Viničnianskej ceste č. 25 v Pezinku. Tam prijímajú počas celého roka bezplatne všetok elektroodpad. Výhodným spôsobom, ako sa ekologicky zbaviť nepotrebného spotrebiča, je hneď pri kúpe nového využiť službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov.

Elektroodpad je momentálne najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu. V domácnostiach krajín Európskej únie sa ročne vyprodukuje asi 8 miliónov ton tohto odpadu. Okolo 50 až 80 % elektroodpadu je pritom opätovne použitých priamo na výrobu nových elektrozariadení.

Každý, kto zbiera elektroodpad na území mesta Pezinok, musí mať s mestom uzatvorenú zmluvu.

Mesto Pezinok podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má na vykonávanie zberu elektroodpadu uzatvorenú zmluvu s:

  1. ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
  2. ASEKOL SK s. r. o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
  3. PETMAS spol. s r. o., Pezinok (Marius Pedersen)