RSS odbery

Technológia RSS (Really Simple Syndication) zjednodušuje Váš prístup k informáciám z Internetu.
RSS slúži na sledovanie obsahu stránok pomocou XML výstupu. Vďaka tomuto výstupu sú k dispozícii posledné informácie zo stránky, takže k dispozícii máte vždy aktuálny obsah stránky bez nutnosti navštíviť web.

Na prácu s RSS kanálmi je určený špeciálny softvér, ktorý sa označuje RSS čítačka. RSS čítačka môže byť priamo zabudovaná do Vášho prehliadača, môže sa jednať o samostatný program, prípadne môžete využiť web aplikáciu poskytujúcu túto funkčnosť.

RSS odbery: