Mapa kontajnerových stojísk

Mapa kontajnerových stojísk určených pre občanov na komunálny odpad

POSTUP VYHĽADÁVANIA:

  1. Vpravo máte otvorené okno VRSTVY (ak nie, okno si otvorte cez ikonu VRSTVY vpravo hore). V mobile sa okno otvorí dole
  2. Cez znak + vyberte z ponuky Odpadové hospodárstvo a potom Kontajnerové stojiská.
  3. Následne si môžete kliknutím do štvorčeka zvoliť druh odpadov (znázornený v legende), ktoré chcete mať zobrazené na mape.
  4. Priblížte si mapu na požadované stojisko.
  5. Kliknutím na farebnú ikonu (v strede) stojiska sa vľavo ukáže INFO (v mobile môže byť dole), zvoľte VRSTVY a zobrazí sa adresa umiestnenia kontajnera.