Zber BRKO na sídliskách a v rodinných domoch

Na sídliskách

Obyvatelia bytových domov zbierajú BRKO do hnedých perforovaných košíkov od Mesta Pezinok alebo môžu použiť vlastné nádoby. Do košíkov odporúčame použiť kompostovateľné vrecko. Ak sa použije kompostovateľné vrecko, môže ísť celý obsah aj s vreckom do hnedej nádoby (240 litrov) na kuchynský bioodpad. Tieto nádoby sú umiestnené na kontajnerových stojiskách na sídliskách. Ak sa zbiera kuchynský bioodpad do vlastnej nádoby alebo vrecka, ktorý nie je kompostovateľný, obsah sa musí do hnedej nádoby vysypať (bez obalu). Plné nádoby sa budú raz týždenne vymieňať za prázdne a čisté nádoby.

Patria sem: zvyšky akéhokoľvek jedla, šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, mäso, kosti, vaječné škrupiny, staré pečivo, koláče, sladkosti, použitá servítka, špáradlo, nedojedené zbytky jedla z taniera. Nepatrí sem napr. akýkoľvek produkt, ktorý nie je prírodného, teda rastlinného alebo živočíšneho pôvodu.

V rodinných domoch

Obyvatelia rodinných domov môžu kuchynský bioodpad dávať na svoj kompost, svojim zvieratkám (psy, zajace, sliepky...) alebo zbierať do hnedých perforovaných košíkov, v ktorom je vložené recyklovateľné hnedé plastové vrecko (distribúcia vreciek v klientskom centre na Mestskom úrade). BRKO za zbiera 1x týždenne. Vrecko je potrebné uzatvoriť (uzlom na vrecku) a v deň vývozu vyložiť pred dom.

Patria sem: zvyšky akéhokoľvek jedla, kávové a čajové zvyšky, mäso, kosti, vaječné škrupiny, staré pečivo, koláče, sladkosti, použitá servítka, špáradlo, nedojedené zbytky jedla z taniera, šupky z čistenia zeleniny a ovocia (šupky môžu ísť do kompostéra alebo hnedej nádoby na bioodpad). Nepatrí sem napr. akýkoľvek produkt, ktorý nie je prírodného, teda rastlinného alebo živočíšneho pôvodu.