Fyzulnačka

Fyzulnačka Medzinárodná súťaž vo varení fazuľovej polievky, v rámci ktorej súťažné tímy varia v 30-50 litrových kotlinách. Fyzulnačku hodnotí odborná porota, ktorá určí troch najlepších. Možnosť hlasovať má aj široká verejnosť, ktorá vyberie najchutnejšiu polievku.


História podujatia
Fyzulnačka sa prvýkrát konala v roku 2003, prvých 6 ročníkov prebiehalo ako sprievodné podujatie v rámci Vinobrania. Od roku 2009 sa koná ako samostatné podujatie koncom augusta. V roku 2011 sa podujatie neuskutočnilo.

Miesto:
Radničné námestie

Termín:
Každoročne koncom augusta.
Termín konania tento rok bude čoskoro upresnený.

Usporiadateľ:
Mestský úrad Pezinok
Radničné nám. 7
tel.: 033/6901 106, e-mail: peter.vlasak@msupezinok.sk