Festival Eugena SuchoňaFESTIVAL EUGENA SUCHOŇA

Dramaturgia festivalu je postavená s akcentom na pripomenutie odkazu veľkého pezinského rodáka Eugena Suchoňa. Vkusne, taktne a bez zbytočného pátosu.
Ľýdia Dohnalová
hudobná teoretičkaCeloslovenský hudobný festival víťazov interpretačných súťaží základných umeleckých škôl.

História podujatia
Prvý ročník festivalu sa uskutočnil v roku 1997. Do roku 1999 sa festival poriadal každoročne, od 4. ročníka sa zmenila jeho koncepcia a z podujatia sa stalo bienále.

Miesto:
Kultúrne centrum Pezinok, Holubyho ul. 42

Termín:
V nepárny rok, štvrtok a piatok tretí týždeň v októbri.


Usporiadateľ:
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Trnavská ul. 1
tel.: 033/641 22 56 , e-mail: zuspezinok@gmail.com