Festival pouličného divadla


Tento festival sa stal tradíciou v našom meste. Prikláňa sa k netradičným žánrom ako sú pouličné divadlo, bábkové divadlo nielen pre deti, večerné koncerty. Program festivalu je zložený z inscenácií pre deti, mládež i dospelých. Mnohé z predstavení sú interaktívne a zapájajú detí priamo do diania. Viaceré prestavenia sú nonverbálne a tým pádom sú príťažlivé i pre nepočujúce deti a dospelých. Festival sa koná v exteriéroch mesta, hlavne na námestí, nádvorí Krušičovej kúrie, v areáli Zámockého parku a v centre mesta. V prípade nepriaznivého počasia sa dianie presúva do Domu kultúry.

Podujatie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života nielen Malokarpatského regiónu a dostáva sa aj takýmto spôsobom do povedomia ľudí. Všetky predstavenia sú bezplatné, okrem predstavenia pre dospelých.

Miesto:
Kultúrne centrum, centrum mesta, Zámocký park a nádvorie Zámku

Termín:
Termín konania tento rok: 24. - 26. 6. 2022.


Usporiadateľ:
Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42;
tel.: 033/641 39 49; e-mail: dkpezinok.info@gmail.com