Cyklomaratón

Podujatie je orientované na podporu, resp. popularizáciu cykloturistiky v Pezinku. Možno ho vnímať ako neformálny produkt cestovného ruchu a nástoj "výchovy" miestnych obyvateľov k pravidelnému pohybu a aktívnemu poznávaniu okolitých krajín, najmä Maďarska, Rakúska a Česka, na dvoch kolesách.

História podujatia
Cyklomaratón vznikol v roku 2003 so zámerom vytvoriť symbolické spojenie Pezinka s dvoma partnerskými mestami zo susedných krajín - s Mosonmagyaróvárom z Maďarska a Neusiedl am See z Rakúska. Trasa prvého ročníka bola spojnicou spomínaných troch miest. Trasy ďalších ročníkov sa menili.

Miesto:
Cieľ a trať sa mení podľa tématického zamerania

Termín:
Každoročne, prvý predĺžený víkend v júni.


Usporiadateľ:
Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7
tel.: 033/6901 102
e-mail: peter.vlasak@msupezinok.sk
web: www.pezinok.sk/cyklomaraton