Keramické trhy

Prezentácia majstrovstva výrobcov keramiky rôznych štýlov zo Slovenska aj zahraničia spojená s predajom. Súčasťou podujatia je výstava keramiky v Malokarpatskom múzeu, súťaž v točení keramiky na hrnčiarskych kruhoch a remeselné dielne.

História podujatia
Koná sa od roku 2004, v najbližší piatok a sobotu k 14. júnu, ktorý sa viaže s výročím udelenia kráľovských výsad mestu Pezinok (v roku 1647).

Miesto:
Centrum mesta (Radničné nám., ul. M. R. Štefánika)

Termín:
Každoročne, druhý piatok, sobotu a nedeľu v júni.
Termín konania tento rok: 10. - 12. 6. 2022.

Usporiadateľ:
Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské múzeum v Pezinku, Cech slovenských keramikov, Mesto Pezinok, Slovenská ľudová majolika
Kontakt:
Malokarpatské múzeum v Pezinku, ul. M. R. Štefánika 4
tel.: 033/641 33 47, e-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk

 

 (@ Foto: Eva Amzler)
 (@ Foto: Eva Amzler)
 (@ Foto: Eva Amzler)
 (@ Foto: Eva Amzler)
 (@ Foto: Eva Amzler)
 (@ Foto: Eva Amzler)
 (@ Foto: Eva Amzler)
 (@ Foto: Branislav Macháč)
 (@ Foto: Branislav Macháč)
 (@ Foto: Branislav Macháč)
 (@ Foto: Branislav Macháč)