Víno a levanduľa

Podujatie zamerané na prezentáciu vinohradníckej a turistickej lokality Stará hora, prezentáciu vína výrobcov Pezinského vinohradníckeho rajónu a prehliadku unikátnej záhrady, v ktorej sa vinič snúbi so stredomorskou flórou, predovšetkým výsadbou levandule.

História podujatia
Prvý ročník podujatia sa konal 14. 7. 2012.

Miesto:
Vinohradnícka lokalita Stará hora (nad Rozálkou za rybníkom)

Termín:
Každoročne v júli.
Tento rok sa namiesto tohto podujatia uskutoční akcia Víno pod starou horou - 2. 7. 2022

Usporiadateľ:
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov
Radničné nám. 9 (Mestská vinotéka)
tel.: 0905 598 229, 0905 593 294
e-mail: zppv@zpvv.sk   web: www.zpvv.sk

 

 

 (@ Foto: Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov (www.zpvv.sk))
 (@ Foto: Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov (www.zpvv.sk))
 (@ Foto: Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov (www.zpvv.sk))
 (@ Foto: Branislav Macháč)
 (@ Foto: Branislav Macháč)
 (@ Foto: Branislav Macháč)
 (@ Foto: Branislav Macháč)
 (@ Foto: Branislav Macháč)
 (@ Foto: Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov (www.zpvv.sk))
 (@ Foto: Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov (www.zpvv.sk))
 (@ Foto: Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov (www.zpvv.sk))
 (@ Foto: Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov (www.zpvv.sk))