Vínne trhy

Medzinárodná súťaž, výstava a degustácia hroznových vín. Vína hodnotia odborné komisie anonymne za okrúhlym stolom na základe 100-bodového systému, založeného na princípe udeľovania kladných bodov. Ku každému ročníku je vydaný katalóg, ktorý obsahuje zoznam všetkých zúčastnených a prehľad ocenených vín.


História podujatia
Trhy sa poriadajú od roku 1995. Z pôvodne regionálnej ochutnávky vín sa postupne vyprofilovali nielen v povedomí domácich výrobcov vína, ale aj celej odbornej a laickej verejnosti na podujatie, ocenenia z ktorého sú na Slovensku považované za najvýznamnejšie.

Miesto:
Kultúrne centrum Pezinok, Holubyho ul. 42

Termín:
Každoročne, väčšinou tretí piatok a sobotu v apríli.
Termín konania tento rok: 6. - 7. 5. 2022.

Usporiadateľ:
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov
Radničné nám. 9 (Mestská vinotéka)
tel.: 0905 598 229, 0905 593 294
e-mail: zppv@zpvv.sk   web: www.zpvv.sk

 

 (@ Foto: Branislav Macháč)
 (@ Foto: Branislav Macháč)
 (@ Foto: Branislav Macháč)
 (@ Foto: Branislav Macháč)