Dychovky v Preši

Dychovky v Preši Najväčší festival dychových hudieb na Slovensku za účasti štyroch európskych krajín. Festival má súťažnú a nesúťažnú časť. V rámci nesúťažnej časti pozvané súbory hrajú obyvateľom a návštevníkom Pezinka na rôznych verejných priestranstvách (napr. trhovisko na Kupeckého ulici, na Radničnom námestí), aby vytvorili príjemnú atmosféru a spopularizovali tento druh hudby. V rámci súťažnej časti hodnotí výkon dychoviek odborná porota.


História podujatia
Festival mal premiéru v roku 2001. Je najväčším svojho druhu na celom Slovensku.

Miesto:
Zámocký park

Termín:
Každoročne v auguste, v roku 2022 sa podujatie neuskutoční.


Usporiadateľ:
Spolok dychovej hudby Cajlané
František Féder, tel.: 0905/342 261, e-mail: ferofederfff@gmail.com