Pezinské vínne pivnice

Degustácia najlepších vín z Pezinka a blízkeho okolia. Najlepší pezinskí vinári, členovia Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov a pozvaní hostia, najmä z okolitých obcí, otvoria svoje pivnice, prevádzky a hosťujúce stanovištia, aby ste mohli degustovať nové vína ročníka.


História podujatia
Pezinské vínne pivnice sa prvýkrát konali v roku 2009.

Miesto:
Vínne pivnice v Pezinku a blízkom okolí

Termín:
Každoročne vo februári.
Termín konania tento rok: 4. 6. 2022.
 
Predaj vstupeniek:
  Vstupenky

Usporiadateľ:
Občianske združenie Museum Vinorum,
M. R. Štefánika 4;
tel.: 033/641 20 57, 0911 400 495, e-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk, web: www.muzeumpezinok.sk
Pezinské vínne pivnice (@ Foto: Eva Amzler)
Pezinské vínne pivnice (@ Foto: Eva Amzler)
Pezinské vínne pivnice (@ Foto: Eva Amzler)
Pezinské vínne pivnice (@ Foto: Eva Amzler)
Pezinské vínne pivnice (@ Foto: Eva Amzler)
Pezinské vínne pivnice (@ Foto: Eva Amzler)
Pezinské vínne pivnice (@ Foto: Eva Amzler)
Pezinské vínne pivnice (@ Foto: Eva Amzler)
Pezinské vínne pivnice (@ Foto: Eva Amzler)
Pezinské vínne pivnice (@ Foto: Eva Amzler)
Pezinské vínne pivnice (@ Foto: Eva Amzler)
Pezinské vínne pivnice (@ Foto: Eva Amzler)