Pezinský strapecPEZINSKÝ STRAPEC

Táto tanečná súťaž je už tradične udalosťou, ktorá patrí k vrcholom spoločenského života v Pezinku. Je výsledkom profesionálnej práce organizátorov. Pre mladé tanečné talenty je veľkou motiváciou a pre Pezinok výbornou vizitkou.
Milan Oravec
šéfredaktor časopisu PezinčanSúťažné stretnutie tanečných párov zo strednej Európy (z Rakúska, Poľska, Maďarska, Česka, Talianska, Slovinska a Slovenska). v najvyššej výkonnostnej triede a zároveň prezentácie začínajúcich párov.

História podujatia
Jedno z najstarších podujatí svojho druhu na Slovensku. Organizátorom prvého ročníka v roku 1974 bol Tanečný klub Petan. Prvé ročníky sa konali na jar, neskôr , v záujme navodenia atmosféry zodpovedajúcej názvu, sa termín posunul na jeseň, čas oberačiek.

Miesto:
Kultúrne centrum Pezinok, Holubyho ul. 42

Termín:
Každoročne, v jednu z októbrových sobôt.


Usporiadateľ:
Tanečné centrum Charizma- Klub spoločenských tancov Petan Pezinok
Mgr. Kvetoslava Štrbová, Moyzesova ul. 8
tel.: 0905/264 228, 033/640 52 31, e-mail: kveta@slovanet.sk

J. Paulis, tel.: 0905/266 802