Nahlásenie zabíjačky

Ako postupovať pri domácej zabíjačke:

 1. Nahlásenie domácej zabíjačky – RVPS Senec, Svätoplukova 50, Senec
  telefón: 02/459 262 12, fax: 02/459 262 11, e-mail: rvssco@svssr.sk

  Pri nahlásení treba uviesť tieto údaje:
  • adresa chovateľa (majiteľa prasaťa), ktorý vykonáva domácu zabíjačku
  • adresu
  • plánovaný dátum domácej zabíjačky
  • telefónne číslo chovateľa
    
 2. K odobratej vzorke na vyšetrenie treba priložiť sprievodný doklad, kde sa uvedie:
  • dátum zabitia
  • adresa chovateľa, ktorý vykonal domácu zabíjačku
  • telefonický (alebo iný kontakt) pre prípad rýchleho bezodkladného nahlásenia zistenej prítomnosti parazita vo vyšetrovanej vzorke
  • podpis chovateľa, ktorý vykonal

 

DOKUMENTY:

Informácia a manuál pre chovateľov
Náhľad dokumentu

 


Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky

Náhľad dokumentu