Čistenie komunikácií

Práce vykonávané pri čistení sú dopredu dohodnuté pravidelne sa opakujúce práce, tzv. bežná údržba a práce, ktoré sa vyskytnú možno raz ročne (napr. čistenie po rôznych kultúrnych akciách alebo čistenie po vetre, búrke...).

Bežná údržba:
 • Zametanie komunikácií zametacím vozidlom – v letnom období, spravidla od polovice marca do konca novembra podľa dohodnutých harmonogramov (centrum dva razy za týždeň, mimo centra raz za mesiac).Čistenie komunikácií
 • Vysýpanie uličných košov – v uliciach je osadených 357 ks košov, ktoré sa vysýpajú podľa potreby (napr. v centre mesta 6 x týždenne, na frekventovaných miestach mimo centra 2 x týždenne, na detských ihriskách v lete 1 x týždenne, v zime 1 x za mesiac, ostatné 1 x týždenne).
 • Čistenie centra mesta - vykonávajú dvaja pracovníci. Čistenie od začiatku marca do polovice decembra sa robí 5 x týždenne, zvyšnú časť roka sa centrum čistí 3 x týždenne. V sobotu a v nedeľu je čistenie zabezpečené po 4 hodiny.
 • Čistenie okolo 1100 l kontajnerov v rekreačných oblastiach – v rekračných oblastiach je 40 kontajnerov, raz týždenne sa stanovišťa upracú od odpadu uloženého mimo kontajnerov.
 • Zametanie jarné od posypu - po zime sa mesto v marci a apríli ručne pozametá.
 • Zametanie jesenné od lístia – plochy v centre sa zametajú priebežne počas padania lístia, mimo centra po opadaní lístia spolu s trávnikmi.
 • Zametanie autobusových zastávok – v centre 2 x týždenne, v zime iba 1 x týždenne, zastávky mimo centra 1 x týždenne.
  PO, STR, PIA celý rok, zametá sa 18 zastávok - okruh má 65 km.
 • Čistenie zastávok – sklené výplne sa čistia v centre 1 x mesačne.
 • Kosenie krajníc v rekreačných oblastiach – kosia sa 2 x ročne.

Iné práce:
 • čistenie verejných priestranstiev pred a po akciách (napr. oslavy Nového roka, keramické trhy, varenie kapustnice resp. fazuľovej polievky, Streetbal...)
 • nákup, údržba a oprava uličných smetných košov