Cyklomaratón 2017 (1) - 7. deň

Románský hrad Seeberg – Ostroh   u Františkových Lázní
Seeberg patří mezi nejstarší hrady na Chebsku. Byl postaven během německé kolonizace Chebska na konci 12. století některým z nesvobodných služebníků císaře Friedricha Barbarossy tzv. ministeriálů. Po připojení k Čechám věnoval  Karel IV. hrad r.1349 městu Cheb. Dnes patří Seeberg FrantiškovýmLázním.                                                        
V prostorách hradu je expozice vývoje nábytku a interiérů v 19. století, v časovém sledu je tu představen empír, bidermeier, druhé rokoko, novogotika, novorenesance a chippendail. V reprezentativním hradním sále najdete barokní a rokokový intarzovaný nábytek, v barokní stodole etnografickou expozici, která ukazuje život venkovského lidu na Chebsku v 19. století. 
 

Františkovy Lázně
Léčivé účinky tamějších pramenů jsou známy od 15. století. Vodu z pramenů používali nejen místní obyvatelé - byla prodávána i po celém Německu. Je doloženo, že v roce 1700 v Německu prodej františkolázeňské vody převýšil objem vody pocházející ze všech německých lázní. Město bylo založeno v roce 1793 císařem Františkem I. jako první slatinné lázně na světě.  
Františkovy Lázně a Beethoven   Skladatel zde pobýval od 8. srpna do 6. září 1812.
 

Mostov
Hotel Zámek Mostov - Múzeum porcelánu Haas & Czjzek
Osada Mostov je poprvé zmiňována v roce 1353, kdy byla v držení chebských měšťanů Zoswitzerů, ale samotná původní tvrz až roku 1520. Tehdy její majitel Anzelm ze Štensdorfu prodal ves i tvrz Šlikům. Ti roku 1547 prodávají panství Nostvicům. V roce 1606 se dostává do majetku Arnošta Hofmanna z Minichhofu. Dalšími majiteli byli Jan Bedřich z Vchynic ....Další majitel, Bedřich Perglar z Perglasu přestavil tvrz do podoby barokního zámku. V roce 1738 získávají spojením rodů zámek páni ze Schirndingu. Opět se střídalo několik majitelů; Josef Kolbenschlag, Michal Bruster, Rummerskircherové a také Kommersové. Kommersové z Chebu (Antonín Emanuel Komers) přestavěli zámek v romantickém stylu a založili zámecké zahrady. V roce 1886 odkoupil Mostov průmyslník Georg Haas z Hasenfelsu, který zde roku 1914 zemřel. Po roce 1945 byl využíván státními statky.
 

Kynšperk nad Ohří
S městem se jméno "Kynšperk" váže od roku 1232, kdy doksanský klášter obdržel svolení krále Václava I. k založení města tohoto jména. Původní lokace města všek zřejmě nebyla v jeho nynějších hranicích, ale asi 2 kilometry na východ nad soutokem Malé a Velké Libavy. Pozdější lokace města "Kynšperka" v okolí hradu téhož jména, tedy v místech, kde nyní Kynšperk nad Ohří stojí, je doložena až později, v době vlády Karla IV. Původ prvních obyvatel dnes zřejmě nelze přesně určit, již v období středověku je však obyvatelstvo různorodé, o čemž svědčí i historické památky...


Sokolov
... město, které si možná většina z vás spojí s těžbou hnědého uhlí. Až při bližším poznání zjistíte, že je to město s řadou památek, parky a krásnou okolní přírodou Krušných hor a Slavkovského lesa.                                                                                                                              První písemná zmínka pochází ze 13. dubna 1279, ale osídlení je podstatně starší. Falkenau – Falknov (původní název osady se používal až do r. 1948) leží na soutoku řek Ohře a Svatavy. Dalším vodním tokem, který protíná město je Lobezský potok. Úrodná půda kolem řeky Ohře již předtím přilákala slovanské obyvatelstvo, které se věnovalo především zemědělství a založilo zde několik osad. Během německé kolonizace se osídlení rozšířilo i do klimaticky méně příznivých oblastí, začala vznikat první městečka a rozvíjela se řemesla a hornictví.
Památky: Sokolovský zámek, Kašna se sokolníkem, Historická radnice, Hornický dům, Kostel sv. Jakuba Většího, Kapucínský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského,... Muzeum Techniky.  Zámek Sokolov - Krajské muzeum v Sokolově na zámku rodu Nosticů, Zámecká 2, Sokolov ,  Statek Bernard - centrum řemesel a zábavně naučné centrum řeky Ohře

 

Loket
... je hrad ležiaci na vrchu nad riekou Ohře v meste Loket, v okrese Sokolov v Česku. Pre nedostatok písomných prameňov nie je známy presný dátum založenia, ale podľa archeologických štúdií bol hrad pravdepodobne založený v druhej polovici 12. storočia, za vlády Vladislava II. Socha Johanna Wolfganga Goetha - Socha velkého básníka a spisovatele od Willibalda Russe z roku 1932 stojí naproti kapli sv. Anny. Goethe často navštěvoval Loket a oslavil zde i své 74 narozeniny ve společnosti paní Levetzow a jejích dcer. Básník se zamiloval do mladičké Ulriky von Levetzow a prožil i milostné zklamání, když Ulrika odmítla jeho žádost o ruku. Pak už se Goethe do Lokte nikdy nevrátil.


Doubí (Karlovy Vary)
Dominantou městské části Karlových Varů je zámeček Doubí, která je kulturní památkou a je nepřehlédnutelným dokladem bohaté historie obce od 14. století. Pseudorenesanční zámek s bývalou neogotickou kaplí, stojící v místech původního hradu,                     Vánoční dům na zámečku v Doubí, je prvním a jediným svého druhu v České republice.

Karlovy Vary
Centrum Moser v Karlových Varech, Sklo patří k nejoblíbenějším suvenýrům. Navštivte Museum Moser v Karlových Varech, kde jsou k vidění současné kolekce i historické sklářské kousky z rytecké dílny, kterou v Karlových Varech založil roku 1857 Ludwig Moser. Kpt. Jaroše 46/19, Karlovy Vary   (Dubsky most)
Jan Becher Muzeum - ochutnejte třináctý pramen Karlových Varů
Dozvíte se tu mnoho o výrobě i skladování známého nápoje, mlsné návštěvníky potěší degustace v muzejním baru. T.G. Masaryka 57, Karlovy Var

Alžbětiny lázně
Jsou jedna z nejkrásnějších architektonických dominant Karlových Varů. I když se nacházejí přímo v centru města, jsou oázou blahodárného klidu, kterou navozuje park s tryskající fontánou. Lázně byly založeny roku 1906 a pojmenovány po císařovně Elizabetě - Sissi. Již od svého počátku sloužila tato reprezentativní budova k léčebným účelům a rovněž v současnosti se připisují další řádky úspěšné, více jak stoleté tradice lázní v srdci Evropy. Smetanovy Sady 1145/1, Karlovy Vary
    
Sadová kolonáda v Karlových Varech
Sadová kolonáda, od vídeňských architektů Fellnera a Helmera, sloužila na konci 19. století jako promenáda Blanenského pavilonu. Pavilon byl sice v šedesátých letech 20. století zbourán, ale litinová kolonáda, naštěstí stojí dodnes.  Dvořákovy sady, Karlovy Vary

Tržní kolonáda v Karlových Varech
Bohatě vyřezávaná, dřevěná kolonáda ve švýcarském stylu byla postavena v letech 1882 – 1883 podle projektu slavných vídeňských architektů Fellnera a Helmera. V interiéru kolonády naleznete tři minerální prameny - Pramen Karla IV., Dolní zámecký pramen a Tržní pramen.  Tržní kolonáda, Karlovy Vary
Vřídlo a exkurze do Podzemí Vřídla

Symbolem Karlových Varů je bez pochyby Vřídlo, gejzír horké minerální vody o 72°C. Gejzír Vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů.  Vřídlení, Karlovy Vary (Kostolny námesti)
Karlovy Vary - Letecky   https://www.youtube.com/watch?v=-byLX31epXU    
Karlovy Vary - seznamte se   https://www.youtube.com/watch?v=PRpRdOQ7wzA  https://www.youtube.com/watch?v=wOIHprSxkew
Na kole z Klínovce do Karlových Varů
Z Karlových Varů do Chebu  https://www.youtube.com/watch?v=fX2Mji8qszk