Cyklomaratón 2017 (1) - 3. deň

Teplá
První datovaná písemná zmínka o městě pochází z roku 1197, kdy byla v jedné Hroznatově listině zmíněna osada Teplá, majetek Tepelského kláštera. Po Hroznatově smrti převzal veškerou „administrativní správu“ klášter a tvrz zanikla. Osada se ale rozvíjela dál a postupem času se z ní stala trhová ves. V roce 1322 bylo Chebsko opět připojeno k Čechám a Teplá tím pádem přestala být strategickým hraničním bodem.  Tepelská vrchovina s chladným a drsným podnebím s průměrnou roční teplotou 7 - 8 oC vůbec neodpovídá představám, které její název vzbuzuje. Za teplem bychom museli jít až k ústí říčky Teplé.
 
Mariánske Lázne
Šlechtic Hroznata založil v roce 1197 klášter v osadě Teplá, pod jehož správu patřilo i území dnešních lázní. Mniši byli také první, kteří zaznamenali slaný pramen ve svých lesích a dokonce se zde snažili odpařováním získávat sůl. Tato sůl byla později úspěšně prodávána jako projímadlo. O vznik lázní se významně zasloužil doktor Johann Josef Nehr – klášterní lékař. Název Marienbad získaly podle první lázeňské budovy postavené u Mariina pramene. Tento pramen byl dávno předtím kvůli pronikavému zápachu nazýván Smradlavý, svůj dnešní název však dostal podle Mariánského obrazu, který blízko pramene údajně připevnil voják vracející se z války jako poděkování za to, že si zde vyléčil svá zranění. ...


Zaposlouchejte se do zvuku zpívající fontány, nebo poznejte kus historie v Městském muzeu. Miniaturpark Boheminium Mariánské Lázně


Lázně Kynžvart
Dle historika Dr.Friedricha Krause obýval území dnešního Kynžvartu pohanský keltský kmen , a to od roku 388 až do roku 45 před Kristem. Toto malé opevnění se nazývalo “Molobodný Castelum”. Tento kmen uctíval své pohanské bohy Wotana... První oficiální zmínka o Castelu je z roku 972 , kdy německý císař Otto I. , daroval Castelum a přilehlé území biskupovi Wolfgangovi z Regensburgu...

 
Státní zámek Kynžvart
Je znám především jako bývalé letní sídlo rakouského kancléře Klemense von Metternicha. Roku 1828 bylo založeno v zámku muzeum, které patří k nejstarším muzeím v Čechách. V jeho sbírkách jsou historické mince, umělecké předměty, přírodniny, technické kuriozity i exotické zbraně. K nejcennějším patří gotické deskové oltářní obrazy z roku 1510 a francouzská renezanční tapisérie z roku kolem 1560. Mezi návštěvníky je oblíbené mramorové sousoší Amor a Psyché z dílny římského sochaře Antonia Canovy.
Součástí sbírek byl i rozsáhlý dar bývalého chebského kata Karla Hussa, který kancléři Metternichovi předal v roce 1828 svou rozsáhlou sbírku mincí a přírodnin. Zároveň se až do své smrti stal kustodem zámeckých sbírek.