Cyklomaratón 2017 (1) - 5. deň

Starý Hrozňatov - hrad a zámek Kinsberg
Původně románský hrad Kinsberg byl založen v době před rokem 1200 na výrazné ostrožně v severní části vsi Starý Hrozňatov (Alt Kinsberg). První zmínka pochází z roku 1217. Koncem třicetileté války byl hrad v roce 1647 dobyt švédským vojskem a pobořen. V době po roce 1824 byl hrad za Nonnerů přestavěn na pozdně barokní zámek. Do současné podoby formovala zámek historizující pseudogotická přestavba v 80. letech 19. století. Po roce 1945 byl zámek zestátněn a následně postupně chátral.

Linky:
- http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stary-hroznatov-hrad-a-zamek-kinsberg
- https://www.youtube.com/watch?v=fqmi59OrG98


Cheb
Cheb (německy Eger, v chebském sudetoněmeckém nářečí Egha[2]), je okresní město na západě Čech v Karlovarském kraji, okrese Cheb, ležící na řece Ohři. První historicky dochovaná zmínka o Chebu pochází z roku 1061. Hlavní průmysl je zde strojírenský, textilní, kovodělný, stavební, dřevozpracující a potravinářský.
Do konce druhé světové války byla převážná část obyvatelstva německá a Cheb byl důležitou součástí Sudet. Po skončení války byli němečtí obyvatelé vysídleni a město se z velké části vylidnilo. Žije zde téměř 33 tisíc obyvatel. Chebské hradiště bylo osídleno již v 9. století Slovany. První dochovaná písemná zmínka o Chebu pochází z roku 1061. Roku 1146 připadlo Chebsko císaři Fridrichu I. Barbarossovi který zde kolem roku 1180 nechal postavit dodnes z části zachovaný středověký hrad (falc). Na město byl Cheb povýšen roku 1179. V lednu 1285 se v Chebu konala svatba českého krále Václava II. s dcerou římského krále Rudolfa I. Jitkou, poté Cheb patřil střídavě k Čechám a Německu, roku 1322 ho Ludvík IV. Bavor se souhlasem chebských dal v zástavu českému králi Janu Lucemburskému...

http://zivechebsko.cz/2014/06/02/krehka-krasa-palickovanych-krajek/


Hotel Zámek Mostov -  Cheb

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stary-hroznatov-hrad-a-zamek-kinsberg

Hohenberg an der Eger
Na strmej skale nad Egerom je zámok , ktory  bol zdokuentovany s šesťuhelnikovym podorisom se třemi oválnými a dvěma čtvercovými věžemi.Na nádvoří stojí knížecí dům z roku 1666. O samotném hradu je první zmínka z roku 1222. Hrad byl postaven nad řekou Ohře /Eger/aby strážil obchodní cestu mezi Bavorskem a Čechami. Na konci II.světové války byl hrad poničen bombardováním.Po jeho opravě dnes slouží hlavně mládeži a dětem. Jsou zde hřiště a různá místa pro dětské hry.  V Hohenbergu je také muzeum porcelánu. První porcelánka zde byla otevřena roku 1814.

Cheb-Hohenberg  - pokračujete po trase č.2243,která je i součástí Valdštejnovy cyklostezky do Schirndingu.Na konci trasy č. 2243 je postaven obelisk mladých česko-německých umělců a je to zakončení cyklostezky Kossain-Cheb,kterou lemují umělecké objekty z přírodního kamene.Po příjezdu do Schirndingu si můžete oddechnout na odpočívadle postavené obcí Pomezí nad Ohří a Schirndigem.

http://www.turistika.cz/trasy/video

Libá
Historie Libé je bezprostředně spjata s existencí hradu na skalní ostrožně nad soutokem Vlastislavského (Grofsbach) a Libského (Lassbach) potoka. Panské sídlo Liebenstein zde založil v polovině 13. století Ruprecht, člen významného chebského ministeriálního rodu pánů z Liebensteinu. První zmínka o hradu a vsi tedy pochází z roku 1264.


V roce 1270  získal ašský kostel řád německých rytířů. Je to také první zaznamenaná zmínka o Aši. Město samotné, je v historických pramenech zmíněno o něco později, v roce 1281, kdy bylo zastaveno římským králem Rudolfem Habsburským fojtu Jindřichovi z Plavna. V roce 1331 byla Aš a město Selb zastaveno králem Janem Lucemburským znovu pánům z Plavna, zbytek Ašska potom pánům z Neuberga. Plavenští si na Mikulově vybudovali vedlejší sídlo. Neubergové chtěli pravděpodobně mezi lety 1335 až 1355 oddělit Aš od Chebska[7], protože Chebští páni se dožadovali krále Jana Lucemburského privilegií, podle nichž by k tomuto dojít nemohlo. Kolem roku 1400 odkoupili celé Ašsko od pánů z Plavna Zedtwitzové. V roce 1422 došlo k tomu, čeho se Chebští obávali. Císař Zikmund předal celé Ašsko Zedtwitzům jako mužské léno, čímž bylo definitivně Ašsko odděleno od Chebska, a stalo se fakticky autonomií. Zedtwitzové poté ovládali Ašsko po více jak dalších 500 let...  V  blízkosti vyhořelému evangelickému kostelu, stojí také jediný památník Martina Luthera v České republice. V roce 2014 byla také dokončena rekonstrukce Goethova náměstí a byla sem po pěti letech vrácena restaurovaná kašna se sochou básníka J. W. Goetheho . Ašské muzeum bylo založeno v roce 1892, a nyní sídlí v budově v Mikulášské ulici, která byla postavena jako zámek Zedtwitzů. Zde je také možné zhlédnout v Evropě ojedinělou sbírku 25 000 párů rukavic. Ašské muzeum také vede celostátní evidenci smírčích křížu, kterých se na Ašsku také několik nachází.