Cyklomaratón 2017 (1) - 1. deň

AŽ ZA AŠ A EŠTE KÚSOK ĎALEJ
 

Plzeň
...metropola Plzenského kraja, ležiace na sútoku riek Radbuza, Mže, Úslava a Úhlava. Plzeň je známa ako priemyselné a pivovarnícke mesto. V rozsiahlych továrenských halách Škodovky sa vyrábajú dopravné prostriedky a priemyselné stroje, na druhej strane krajskej metropoly sa potom varí známe pivo Prazdroj a Gambrinus. Súčasné historické jadro mesta má pravidelnú sieť ulíc s uprostred takmer štvorcovým námestím Republiky (166 × 188 m), ktorému dominuje Katedrála sv. Bartolomeja s najvyššou kostolnou vežou v Česku (102 m), budovaná od roku 1295 a dokončená...

Prvé zmienky o Plzni (dnešnom Starom Plzenci) pochádzajú z roku 976, kedy u tohto přemyslovského hradiska knieža Boleslav II. porazil vojsko nemeckého kráľa Ota II. V podhradí postupne vyrástlo mestské sídlo s radom kostolov a živým obchodným ruchom...

Začiatkom 16. storočia bolo mesto výrazne poškodené požiarmi, najmä v roku 1507, kedy zhoreli dve tretiny mesta. Na deväť mesiacov sa stala Plzeň hlavným mestom ríše a sídlom vlády, keď sem cisár Rudolf II. utiekol pred morovou epidémiou na prelome rokov 1599 a 1600... Švédske obliehanie v rokoch 1637 aj 1648 bolo neúspešné. 8. januára 1683 tu bol založený plzenský 35. peší pluk.
V 19. storočí nechal mešťanosta Martin Kopecký (1828-1850) zbúrať hradby a na ich mieste vybudovať okolo starého mesta sady, dnes známe ako sady Pětatřicátníků, Smetanove, Kopeckého, Šafárikove, Křižíkovej a 5. mája...


Město Touškov
První písemná zmínka o osadě Touškov pochází z falza o založení benediktinského kláštera v Kladrubech z roku 1115. Podle této listiny daroval kníže Vladislav I. Kladrubskému klášteru dva poddané komorníky Domabora a Cika z Touškova.

Existenci Touškova jako významného města ukončily husitské války. Jan Žižka, rozzuřený neúspěchem při obléhání Plzně, si vybral Touškov jako místo, kdy by si alespoň částečně vynahradil neúspěch a sehnal prostředky na zaplacení svého tažení: 20. května 1424 město dobyl a prakticky zcela zničil... 12. srpna 1543 král Ferdinand I. Habsburský povýšil Touškov na město. Touškov obdržel privilegia, která mu umožňovala svobodné rozvíjení řemesel a udělovala pečeť a městský znak...

Luhov
Zámek Luhov patří k typickým ukázkám sídla venkovské šlechty. Prošel dlouhým stavebním vývojem od gotické a renesanční tvrze, přes barokní zámek až po současnou podobu, která vznikla v období klasicismu. Zdejší panství mnohokrát měnilo majitele - cisterciáci z Plas, premonstrátky z Chotěšova a dále různé šlechtické rody, namátkou páni z Luhova, z Říčan, Stehlíkové z Čenkova, Steinbachové z Kranichštejna, Dohalští.... Posledním vlastníkem byl vídeňský advokát Rudolf Jaksch z Wartenhorstu, který zemřel 1946.
V přízemí zámku Luhov jsou vystaveny rozsáhlé sbírky historických bicyklů, kterou sem její majitel, pan František Babický z Rokycan, zapůjčil. Až na repliku dřevěné draisiny, jsou to všechno originály a některá konstrukční řešení nás nutí k obdivu k jejich tvůrcům.


Pernarec
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1219 v majetku tepelského kláštera. Dominantou obce je kostel sv. Mikuláše datovaný již roku 1360. V letech 1820–1822 byla upravena a rozšířena loď a nad západním průčelím vztyčena věž. Poslední výraznější úpravy byly provedeny na přelomu 19. a 20. století a v roce 1931. Z období kolem roku 1770 pochází štuková výzdoba realizovaná I. F. Platzerem.

Dominantou kraje je bývalá sopka Vinice 588,9 m n. m., která se tyčí nad vsí Skupeč, vzdušnou čarou přibližně 3 km.

Šipín
Osada Šipín s poutním kostelem má čtyři čísla (faru, školu, myslivnu a kostel). Šipín byl vlastním farským okrskem aklidným památným poutním místem, které pro jeho idylickou polohu rádi vyhledávali lázeňští hosté z Konstantinových Lázní...
Oficiálně začíná NS Šipín u Dudákovského Mlýna, ležícího asi 3km od Okrouhlého Hradiště. Tvoří ji 7km dlouhý středně náročný okruh a tak se dá na ni napojit .
Zřícenina hradu Gutštejn ...


Konstantinovy Lázně
Lázeňská obec Konstantinovy Lázně, leží v nadmořské výšce okolo 520 m. Místní lázně se specializují na poruchy kardiovaskulárního systému, hlavní léčebné metody jsou založeny na využívání místní minerální vody s největším obsahem kysličníku - oxidu uhličitého ze všech pramenů v České republice.
První lázeňská budova byla u sirnatého pramene postavena v roce 1803. V roce 1837 lázně koupil majitel panství Konstantin z Lövensteinu, podle kterého se lázně od roku 1900 jmenují Konstantinovy (dříve Nová Ves-lázně). Lázně byly znovu prodány v roce 1872 jisté plzeňské společnosti, kterou vedl JUDr. Franz Josef Pankraz... https://www.youtube.com/watch?v=1l7Qui3_fIY