Denné centrum Hrnčiarska

Oznamy:


Klub dôchodcov Hrnčiarska bol zriadený v roku 1999 ako podpornej služby pre seniorov pre udržanie kontaktov  a duševnej kondície.
DC pre svojich klientov organizuje výročné schôdze, posedenie pri rôznych príležitostiach (jubilanti, Mikuláš, Vianoce, MDŽ, fašiangy).
Pre klientov DC organizujeme prednášky a besedy zamerané na témy z oblastí zdravotníctva, bezpečnosti a iných oblastí, ktoré členov zaujímajú. Naši členovia sa venujú ručným prácam, tréningu pamäti (lúštenie krížoviek, sudoku), hraniu spoločenských hier a aj iným spoločným aktivitám.

Z aktivít mimo budovy organizujeme návštevy divadiel a kultúrnych podujatí (vernisáží, koncertov).
Klub sa zapojil do Akadémie tretieho veku matice Slovenskej. Členovia sa ďalej zúčastňujú na aktivitách organizovaných inými organizátormi.
DC má 98 členov.

 

 

Prevádzka DC
koordinátorka DC Hrnčiarska: Anna Prokopová
Centrum funguje:
Pondelok    13:00 – 16:00
Streda        13:00 – 16:00


V prípade záujmu o členstvo v dennom centre alebo poskytnutia informácií o činnosti centra je možné kontaktovať koordinátorku priamo v centre počas hodín činnosti DC.