Práčovňa

Oznamy:

  • Práčovňa funguje v štandardnom režime

Zabezpečenie práčovne je podporná služba, ktorá je poskytovaná ambulantnou formou, t. j., občan priamo prichádza do miesta poskytovania sociálnej služby a služba sa mu poskytuje na neurčitý čas.

Pranie v práčovni sa poskytuje na Hrnčiarskej ul. č. 44 v Pezinku, v čase od 8.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.


Ciele

Cieľom je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej podpornej služby pre odkázaných obyvateľov mesta Pezinok, ktorá podporuje čo najvyššiu možnú sebestačnosť klienta.


Služby

Podľa § 59 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, sa v Práčovni utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá:

  • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
  • dovŕšila dôchodkový vek.


Kontakty

  • Bibiana Herchlová, práčovňa
    tel.: 033/6901 975


Cenník služieb