Cyklomaratón 2014: Orava - 1. časť

Oravský Podzámok 

Ako osada existoval už na rozhraní letopočtov. Dokazujú to vykopávky. V doteraz nájdených historických dokumentoch sa však spomína až v roku 1267, kedy už  bolo hradné bralo  dávno osídlené. Prvá zmienka o obci Oravský Podzámok pochádza z roku 1559... 

Zachovalý rozsiahly hrad sa týči na strmom vápencovom brale priamo nad obcou vo výške 112 m nad hladinou rieky Orava. Prvá písomná historická zmienka pochádza z roku 1267, kedy bol kráľovským majetkom. Postupne menil majiteľov. O dnešný vzhľad sa postarali Thurzovci, ktorých stavebná obnova hrad zaradila medzi významné stavby renesančného obdobia. V roku 1800 hrad vyhorel a bol veľmi poškodený. Čoskoro však bolo postarané o jeho konzerváciu a obnovu, pričom Pálffyovci (poslední majitelia) sa pokúsili o čiastočnú romantickú úpravu.
Posledná a najvýznamnejšia komplexná obnova hradu sa uskutočnila až v rokoch 1953 - 1968.
Interiér budov sa zachoval z čias gotiky, renesancie a romantizmu. Najzachovalejší je interiér kaplnky so zariadením z roku 1752.


Podbieľ

patrí medzi obce, ktorých novodobý vznik vyvolala valašská kolonizácia v dobe, keď na Orave ako feudálni páni vládli Thurzovci. Jediný dokument z dôb Thurzovcov, o ktorý sa dnes môžeme oprieť, je vlastne akoby daňový súpis platieb obce voči hradu. Tento dátum samozrejme bol mylne považovaný za dátum vzniku Podbieľa.
História regiónu Oravy siaha hlboko do minulosti, lebo cesta starých obchodníckych karaván od Baltu dole na juh prechádzala práve aj týmto údolím...

Atrakcie:

  • Kostol v Podbieli
  • Bobrova raľa - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry
  • Františkova huta
  • Malé etnografické múzeum v Podbieli
  • Biela skala
  • Červená skala.

Zuberec

Osada Zwberczyc vznikla na podroháčskej náhornej planine v roku 1593. V dobe založenia mal Zuberec šoltýstvo a päť sedliackych domov. Obyvatelia neodvádzali spočiatku hradnému panstvu nijaké dávky. Ešte ani v roku 1598 osada Zubercze nebola dobudovaná , preto ju nezdanili. V roku 1604 Zuberec zanikol. Bolo to zapríčinené plienením hajdúchov pri povstaní Štefana Bocskayho proti kráľovi Rudolfovi II. na obranu šľachtických práv a protestantského náboženstva. Zuberec nebol obývaný ani pri sčítaní domov v roku 1608. Spomína sa až v roku 1609, ako nová osada Zubercza. V roku 1612 dal palatín Juraj Thurzo zuberskému šoltýsovi Jakubovi Baranovi donačnú listinu, v ktorej určil všetky práva a povinnosti osadníkov.


Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová

Múzeum oravskej dediny je múzeum v prírode. Jeho úlohou je priblížiť návštevníkom objekty ľudovej architektúry a ich zariadenie. Snaží sa ukázať vnútorné usporiadanie sídel a ich vonkajšie prostredie – polia, lúky, pasienky, ktoré súviseli s obživou...


Oravice

Oravice (790 m n. m.) (poľ. Orawice) je osada Vitanovej v Tichej doline a významné stredisko turistiky v oravskej časti Západných Tatier. Moderný Thermalpark
THERMAL ORAVICE leží na území regiónu Oravy – Západné Tatry, takmer na hranici s Poľskou republikou, len niekoľko kilometrov od Zakopaného. Z hĺbky 1611 m vyviera prírodná termálna voda s blahodárnym účinkom s teplotou 58°C, ktorá sa vlieva do všetkých bazénov v areáli THERMAL ORAVICE o ploche 1545 m2. Termálna voda je vysoko mineralizovaná sodno – vápenato – horečnato - siričitá s vysokým obsahom železa. Priamy vstup z budovy do bazénov umožňuje kúpať sa v každom počasí a v každom ročnom období.


Hladovka

Založenie obce sa datuje do r. 1590 a jej pôvodné meno bolo Jelešnia, pravdepodobne podľa názvu potoka, pri ktorom vznikla. Zámockí pisári ju však pomaďarčili na Illésnu, podľa maďarského označenia naturálnych dávok poddaných (élés, ílés). Toto sa však neujalo, pretože ľud používal názov Hladovka, čo bolo kontrastom Illésnej. Pôvodom názvu nebolo slovo hlad. Skôr by to mohol byť chlad (Chladovka) v dôsledku vysokej polohy. Ale v skutočnosti názov vznikol z rodinného mena prvého šoltýsa, ktorý sa volal Krištof Hlad a pochádzal asi z Nižnej.

 

Suchá Hora
Obec vznikla počas valašskej kolonizácie a prvá písomná zmienka o nej je z roku 1566. Spomína sa v daňových súpisoch pod menom Zucha ako novozaložená poddanská osada pána Františka Thurzu a patrila Oravskému panstvu. Zaujímavosťou je, že väčšinu obyvateľov obce tvoria gorali, ktorí aktívne rozprávajú goralským nárečím. Príslušnosť ku goralom zohráva významnú úlohu v živote obyvateľov obce. Niektoré goralské tradície sú preto stále živé - goralské piesne, hudba, kroj i zvyky...


Chocholów

Chocholów je obec, v ktorej žijú poľskí Gorali v takmer pôvodných  drevených domoch.  Mesto sa stalo známe ako miesto – Chocholówskeho  povstania  z r. 1846 ( Powstanie chochołowskie ) proti vláde Rakúska-Uhorska . Jeho ekonomika je úzko spojená s poľsko - slovenským  hraničným priechodom. 

Dedinku Chochoľov spomína aj Martin Kukučín, rodák z dolnooravskej dediny Jasenová spod Choča, vo svojej poviedke Keď báčik z Chochoľova umrie...


Dzianisz

...  je obec v blízkosti hraníc so Slovenskom. Leží asi 7 km  severozápadne od Zakopaného...

    

Witów

Drevená kaplnka kostola  MB Szkaplerznej 


Zakopané

Obľúbenosť Zakopaného má základy ešte v 19. storočí - už vtedy sa v drevených kaviarničkách schádzala poľská intelektuálna a umelecká elita. Každý, kto už mal v branži nejaké meno, alebo si ho chcel vybudovať, musel sa ukázať v Zakopanom - prírodnom a vidieckom protipóle mestského prostredia Krakova, či Varšavy. Spisovatelia, básnici, herci, žurnalisti, národní buditelia, horolezci...
 

Oravský Podzámok Podbieľ Oravský biely potok Múzeum oravskej dediny Oravice Drevený kostol Matki Boskiej Częstochowskiej v Dzianisz