Pohľad na centrum

Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadač s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
Pohľad na centrum zo strechy bytového domu na Záhradnej ulici