Radničné námestie

Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadač s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
Radničné námestie s budovou Mestského úradu, Mariánskym stĺpom, Dolným kostolom, Evanjelickým kostolom a budovou Starej radnice