Evanjelický kostol - severovýchodný pohľad

Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadač s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
Severovýchodný pohľad na mesto z veže Evanjelického kostola