Partnerské mestá

Mesto Pezinok má v súčasnosti 4 partnerské mestá - Neusiedl am See (Rakúsko), Mosonmagyaróvár (Maďarsko), Mladá Boleslav (Česká republika) a Izola (Slovinsko).

Na pôde mesta Neusiedl am See dňa 21. 6. 2000 podpísali primátori miest Pezinok, Neusiedl am See a Mosonmagyaróvár zmluvu o partnerstve. Jej signatármi za jednotlivé mestá boli vrcholní predstavitelia ich samospráv, ktorí tak prejavili za svojich občanov záujem o komunikáciu i za hranice svojho mesta.
Cieľom spolupráce je podporiť a prehĺbiť cezhraničné kontakty v kultúrnej rovine, odbúrať predsudky a vybudovať trvalé priateľské spojenia.
Mestá sa každoročne spoločne prezentujú na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave a na Vinobraní; spolupráca prebieha aj v oblasti rôznych záujmových skupín (dôchodcov, športovcov, škôl).

Dohoda o spolupráci medzi mestami Pezinok a Mladá Boleslav bola opätovne podpísaná 17. júna 1994 pri príležitosti 45. výročia trvania partnerských vzťažov.
Ide o spoluprácu sa obecnej rovine s tým, že obe mestá vyjadrili záujem a podporu spolupracovať v oblasti samosprávnych orgánov, záujmových a spoločenských organizácií a spolkov, školských a kultúrnych inštitúcií, podnikateľských subjektov.
Praktické realizovanie partnerských vzťahov sa realizuje pri návštevách delegácií oboch miest predovšetkým na významných spoločenských a kultúrnych akciách.

Dohoda o spolupráci medzi mestami Pezinok a Izola bola podpísaná 22. 4. 2006 primátormi oboch miest. Boli tak oficiálne spečatené niekoľkoročné kontakty medzi študentmi, športovcami a podnikateľmi oboch miest a signatári dohody potvrdili obojstrannú vôľu v partnerstve pokračovať spoluprácou v oblasti cestovného ruchu, podnikania, výmeny skúseností v oblasti samosprávy a spolupráce škôl a spoločenských a profesných organizácií a inštitúcií.