Volebné obvody

Volebný obvod č. 1 zahŕňa:
 • Volebný okrsok č. 1
  Ulice: Pezinok, Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Fortna, Drevárska
 • Volebný okrsok č. 2
  Ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova
 • Volebný okrsok č. 3
  Ulice:  Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Talihov dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta
 • Volebný okrsok č. 4
  Ulice: Muškátová, Silvánová
 • Volebný okrsok č. 5
  Ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska
 • Volebný okrsok č. 6
  Ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Peknika, F. P. Drobiševa
 
Volebný obvod č. 2 zahŕňa:
 • Volebný okrsok č. 7
  Ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona Sandtnera, č. 1, 2, 5, 7, Rybníček
 
Volebný obvod č. 3 zahŕňa:
 • Volebný okrsok č. 8
  Ulice: L. Novomeského 36- 64, dona Sandtnera 9-21, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberska
 • Volebný okrsok č. 9
  Ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta
 • Volebný okrsok č. 10
  Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2
 • Volebný okrsok č. 11
  Ulice: Svätoplukova 6-51
 • Volebný okrsok č. 12
  Ulice: L. Novomeského 1-27 a 2-34

Volebný obvod č. 4 zahŕňa:
 • Volebný okrsok č. 13
  Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova
 • Volebný okrsok č. 14
  Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ
 • Volebný okrsok č. 15
  Ulice: Mierová, 1.mája, Obrancov mieru, Fándlyho
 • Volebný okrsok č. 16
  Ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera
 • Volebný okrsok č. 17
  Ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný obvod č. 5 zahŕňa:
 • Volebný okrsok č. 18
  Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnických, Pri mlyne, Trnková