Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v roku 2022


Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Pezinku nájdete tu.