Poslanci MsZ

Poslanci Mestského zastupiteľstva zvolení pre volebné obdobie 2018 - 2022:

Poslanec Telefón: E-mail:
Volebný obvod č. 1
  1. Ing. Marián Šipoš marian.sipos@pezinok.sk
  2. Ing. Juraj Pátek juraj.patek@pezinok.sk
  3. Mgr. Kvetoslava Štrbová kvetoslava.strbova@pezinok.sk
  4. MUDr. Marián Pátek, MPH marian.patek@pezinok.sk
  5. Mgr. Ľuboš Hidaši lubos.hidasi@pezinok.sk
  6. Mgr. Branislav Macháč 0903 647 464 branislav.machac@pezinok.sk
  7. Mgr. Oliver Solga oliver.solga@pezinok.sk
Volebný obvod č. 2
  1. Ľubomír Čech lubomir.cech@pezinok.sk
  2. JUDr. Roman Mács roman.macs@pezinok.sk
Volebný obvod č. 3
1. Mgr. Mária Wagingerová maria.wagingerova@pezinok.sk
2. Ing. Milan Čech milan.cech@pezinok.sk
3. Adam Kovačovský adam.kovacovsky@pezinok.sk
4. Matej Farbula matej.farbula@pezinok.sk
5. Mgr. Richard Oravec richard.oravec@pezinok.sk
6. Mgr. Božena Mizerová bozena.mizerova@pezinok.sk
7. prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. pavel.alexy@pezinok.sk
Volebný obvod č. 4
1. Ing. Jozef Chynoranský jozef.chynoransky@pezinok.sk
2. Ing. Pavol Rybár pavol.rybar@pezinok.sk
3. Peter Janeček peter.janecek@pezinok.sk
4. Bc. Marek Manák marek.manak@pezinok.sk
5. Mgr. Ľubomír Uhlár lubomir.uhlar@pezinok.sk
6. prof. Ing. Elena Žárska, CSc. elena.zarska@pezinok.sk
7. Mgr. Martin Dulaj martin.dulaj@pezinok.sk
Volebný obvod č. 5
1. Drahomír Šmahovský drahomir.smahovsky@pezinok.sk
2. PhDr. Milan Grell milan.grell@pezinok.sk