Po pezinskom cintoríne

Náučný chodník je spomienkou a symbolickým prejavom úcty k slávnym pezinským rodákom, resp. osobnostiam, ktorých život a dielo sú spojené s Pezinkom.

Identifikácia chodníka v teréne: v areáli cintorína je umiestnených 11 železných tabuliek s číslami a smerovkami navigujúcimi k vybraným hrobom. K chodníku bola vydaná mapka cintorína s vyznačenými hrobmi tam pochovaných osobností Pezinka

Odporúčaný začiatok: pri hlavnom vchode (od Gymnázia) od tabule s orientačnou mapu umiestnenia jednotlivých hrobov osobností

Zastávky: najvýznamnejšie hroby a pamätníky:
 1. Eugen Suchoň (hudobný skladateľ)
 2. Ľudovít Molnár (vedec-hydrológ, publicista, pedagóg)
 3. spoločná hrobka kapucínov (pôsobia v Pezinku vyše 300 rokov)
 4. Ladislav Suchoň (otec Eugena Suchoňa, organista, zbormajster)
 5. Ján Štohl (astronóm)
 6. Ján Zigmundík (národný buditeľ, ľudovýchovný spisovateľ, publicista, prekladateľ, pedagóg, hudobník a astronóm)
 7. František Srna (majster republiky v rýchlostných motocykloch)
 8. Fridrich Moravčík (maliar, pedagóg, publicista)
 9. Augustín Bárta starší a Augustín Bárta mladší (maliari kostolov, reštaurátori sôch a oltárov)
 10. Juraj Koza Matejov (redaktor, publicista a klerikálny ideológ)
 11. Ľudovít Rajter (dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg)
 12. Štefan Prokop (akademický sochár)
 13. Július Žarnovický (evanjelický farár, národovec, publicista)
 14. Jozef Ľudovít Holuby (polyhistor, botanik a národopisec)
 15. Milan Mlsna (rozhlasový redaktor, humorista, ľudový rozprávač, režisér)
 16. rodina Jamnických
 17. Vladimír Nosáľ (rozhlasový redaktor, humorista, publicista)
 18. Jozef Baláž (výtvarník, grafik)
Dĺžka: 0,5 km