Historický okruh

Trasa Historického okruhu vedie po centre Pezinka popri zachovalých zhmotnených svedkoch bohatej histórie slobodného kráľovského mesta Pezinok.

Identifikácia chodníka v teréne: podstatná časť pamiatok je označená mramorovými tabuľami s názvom objektu. K Historickému okruhu bol vydaný prospekt v 3 jazykových mutáciách (získať ho možno v Mestskom informačnom centre v Pezinku)

Odporúčaný začiatok: Radničné námestie

Zastávky:

  • Radničné námestie č. 9 - Krušičova kúria, Turecký dom (oproti Kollárovej ul. je Bujanovská kúria), Mariánsky stĺp, Stará radnica
  • M. R. Štefánika č. 2 - Renesančný dom (popri ňom po Meisslovej  ulici sa možno dostať na Mestský cintorín, kde sú pochované významné osobnosti Pezinka, č. 4 - Kaviakov dom (v súčasnosti v ňom sídli Malokarpatské múzeum s expozíciami: vinohradníckou a vinárskou expozíciou), č. 9 - Palugyayovská kúria, č. 19 - reliéf Korunovania Panny Márie, č. 14 - Pamätná tabuľa na miestne, kde stál rodný dom významného pedagóga J. Zigmundíka, pri Farskom kostole pomník obetiam 1. svetovej vojny, Farský kostol
  • Mladoboleslavská ul. - pomník obetiam 2. svetovej vojny, pomník padlým v SNP, Zámok, Zámocký park, Mestské hradby a stará Hasičská zbrojnica
  • Kupeckého ul. č. 7-27 - Habánsky dvor, č. 39 - Rodný dom Jána Kupeckého
  • Holubyho ul. č. 91 - Kapucínsky kostol a kláštor, č. 47 - Holubyho dom (na sklonku svojho života v ňom žil národopisec J. Ľ. Holuby), (oproti, už na Potočnej ulici, stojí Evanjelický kostol), Dolný kostol, č. 25 - hotel Jeleň (najstarší v regióne, vyše 300-ročný) - na jeho fasáde sú p riznané pôvodné maľby sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého, č. 7, 14, 19 - secesné domy, č. 1 - železničná stanica, ktorá bola zastávkou prvej konskej železnice v Uhorsku

Dĺžka: 2 km, k sprevádzaniu si možno dohodnúť vopred v Mestskom informačnom centre mestského sprievodcu