Spôsob úhrady

 1. V hotovosti v pokladni pri Kancelárii prvého kontaktu úradu (prízemie vľavo).
  Adresa:
  Radničné námestie č. 7
  902 14 Pezinok
  033/6901 113 (kancelária prvého kontaktu)
  Otváracie hodiny pokladne:
  pondelok: 8.00 - 11.30       12.30 - 15.30 h
  utorok: 8.00 - 11.30       12.30 - 15.30 h
  streda: 8.00 - 11.30       12.30 - 16.30 h
  štvrtok: 9.00 - 11.30       12.30 - 14.00 h
  piatok: 8.00 - 11.30 h

   

 2. Bezhotovostným prevodom na účet v banke.
   
 3. Poštovou poukážkou.