Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

 

 1. Osobne
  Na podateľni Mestského úradu v Pezinku (prízemie naľavo vo vnútri za hlavným vchodom do budovy).
  Adresa:
  Radničné námestie č. 7
  902 14 Pezinok
  Úradné hodiny
  pondelok: 8.00 - 11.30       12.30 - 16.00 h
  utorok: 8.00 - 11.30       12.30 - 16.00 h
  streda: 8.00 - 11.30       12.30 - 17.00 h
  štvrtok: 9.00 - 11.30       12.30 - 14.30 h
  piatok: 8.00 - 12.00 h

  Informácie sa prijímajú v ktorýkoľvek pracovný deň mimo úradných hodín.

   
 2. Písomne
  poštou alebo osobne na podateľni Mestského úradu v Pezinku.
  Adresa:
  Mestský úrad Pezinok
  Radničné námestie č. 7
  902 14 Pezinok
   
 3. Elektronickou poštou
  informacie@msupezinok.sk
  alebo na mailovú adresu oprávnenej osoby vo forme: meno.priezvisko@msupezinok.sk
   
 4. Ústne
  u ktoréhokoľvek zamestnanca MsÚ Pezinok, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1.