Základná umelecká škola Eugena Suchoňa

Sídlo:Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
M. R. Štefánika 9
902 01 Pezinok
 
Kontakty:
telefón: 033/641 22 56
web:      www.zuspezinok.eu
 
Riaditeľ:
Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art.
 
 
ZUŠ Eugena Suchoňa vznikla v septembri r. 1951 ako hudobný odbor. Neskôr sa k hudobnému odboru pridali i výtvarný, tanečný a literárno-dramatický.
V rámci hudobného odboru sa vyučuje hra na: klavír, husle, violončelo, gitara, dychové nástroje - klarinet, priečna flauta, zobcova flauta.

Škola má 585 žiakov (údaj k 15. 9. 2018); podmienkou pre prijatie na školu je záujem o štúdium a talent.
Základné štúdium na škole trvá 7 rokov, pričom jeden rok trvá príprava a 4 roku trvá štúdium na druhom stupni. Škola takisto poskytuje štúdium pre dospelých.

ZUŠ každoročne usporadúva 4 verejné koncerty za rok a vždy s odstupom jedného roka sa koná Festival Eugena Suchoňa, na ktorom sa zúčastňujú víťazi národných a medzinárodných súťaží.
Škola úzko spolupracovala s p. Suchoňom, p. Rajterom, p. Havlíkovou, a inými.

 
Dokumenty: