Fándlyho

Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku
 
Sídlo:
Fándlyho 11
902 01 Pezinok
 
Kontakty:
telefón: 033/641 22 53
web:      www.zsfandlyho.sk
 
Riaditeľ:
Ing. Monika Hlúšková
 
ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta. Školu tvorí budova školy, školského klubu, školskej jedálne a telocvične. Obklopená je zeleňou priestranného školského parku. V areáli školy je zrekonštruované basketbalové ihrisko, ihrisko s využitím pre hádzanú, volejbal, softbalové ihrisko, doskočisko s rozbehovou dráhou, bežecká dráha na 60 metrov, pieskovisko, preliezky a školský pozemok. V časti pozemku školy je vybudovaná moderná "Judo" hala a v blízkosti školy sa nachádza krytá plaváreň.

V škole je povinné vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka. Výborné výsledky dosahuje škola v ľahkej atletike a športovej gymnastike dievčat. Od 1. 9. 2014 sa od 1. ročníka vyučuje v triedach s prvkami daltonského plánu. Od 1. januára 2007 sa škola zaradila do medzinárodnej siete akadémií informačných technológií.

Zapojená je do mnohých projektov, hlavne do:
- škola podporujúca zdravie
- Comenius- medzinárodná spolupráca so Španielskom, Talianskom a Slovinskom
- Strom života
- Správaj sa normálne
 
 
Škola má 35 tried a 842 žiakov; ŠKD (Školský klub detí) má 16 oddelení a 378 zapísaných žiakov.
ZŠ má vlastnú jedáleň s kapacitou do 1000 stravníkov.
(údaje sú k 15. 9. 2018)