Daňový úrad

Fotografia úraduSídlo:
Moyzesova ul. č. 2, 902 01 Pezinok

tel.:  033/648 44 03, 44 00
fax:  033/641 29 24
e-mail:  duba-pe.kontakt@financnasprava.sk
web:  www.drsr.sk


Úradné hodiny (podateľňa)

pondelok: 8.00 - 16.00 hod.
utorok: 8.00 - 16.00 hod.
streda: 8.00 - 17.00 hod.
štvrtok: 8.00 - 16.00 hod.
piatok: 8.00 - 14.00 hod.


Kompetencie
  • vykonáva správu daní podľa zákona 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov;
    bližšie informácie na www.drsr.sk