Okresný úrad

Fotografia úraduSídlo:
M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok

tel.:  033/641 11 72 (sekretariát prednostu)
 033/742 98 60 (podateľňa)
 033/641 11 42 (živnostenská registrácia)
fax:  033/641 11 13
e-mail:  prednosta.pk@minv.sk
web:  http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=3

 


Kompetencie
Okresný úrad zabezpečuje výkon štátnej správy a iné administratívnosprávne činnosti na jednotlivých úsekoch štátnej správy v rámci odborov. Viac informácií o Okresnom úrade Pezinok môžete nájsť na stránke https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=3
 
Úradné hodiny:
deň úradné hodiny
pondelok: 8.00 - 15.00 hod.
utorok: 8.00 - 15.00 hod.
streda: 8.00 - 17.00 hod.
štvrtok: 8.00 - 15.00 hod.
piatok: 8.00 - 14.00 hod.