Fotografie prírody a okolia Pezinka

Zámocký park
Zámocký park
Jazierko v Zámockom parku
Lesný chodníček (modrá značka - cesta na Babu)
Rozálka
Vinohrady (@ Foto: Ján Štrba)
Vinohrady (@ Foto: Ján Štrba)
Rozálka
(@ Foto: Ján Štrba)
(@ Foto: Ján Štrba)
Kamenný útvar Traja jazdci
Turistická rozhľadňa na Veľkej homole
Panoráma - Rozálka
Panoráma - Rozálka
Panoráma - vinohrady
Panoráma - vinohrady
Panoráma z turistickej rozhľadne na Veľkej homole