Historické fotografie mesta

Námestie, 1. polovica 19. storočia
Dolný kostol a Stará radnica, začiatok 20. storočia
Pohľad na Holubyho ulicu, začiatok 20. storočia
Pohľad na mesto (vpravo židovská synagóga), začiatok 20. storočia
Ulica M. R. Štefánika, 1. polovica 20. storočia
Pohľad na námestie z ul. M. R. Štefánika, 1. polovica 20. storočia
Pohľad z ul. M. R. Štefánika na námestie, 1. polovica 20. storočia
Pohľad na Holubyho ulicu (vpravo Mariánsky stĺp), 1. polovica 20. storočia
Holubyho ulica (vzadu Kapucínsky kostol), 1. polovica 20. storočia
Holubyho ulica (vzadu Dolný kostol), 1. polovica 20. storočia
Holubyho ulica, 50-te roky 20. storočia
Pohľad na ul. M. R. Štefánika, 50-te roky 20. storočia
Námestie, 50-te roky 20. storočia
Pohľad na ul. M. R. Štefánika, 50-roky 20. storočia
Námestie, 50-roky 20. storočia
Námestie, rok 1945
Židovská synagóga, 1. polovica 20. storočia
Železničná stanica - príchod T. G. Masaryka, 1922
Mestské hradby
Pohľad z Evanjelického kostola, 1. polovica 20. storočia
Dolný kostol a Stará radnica, 1. polovica 20. storočia
Stará radnica, 50. roky 20. storočia
Malokarpatské múzeum, 60 - 70-te roky 20. storočia
Stavba Kultúrneho centra, 80-te roky 20. storočia