• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Milan Žarnovický


 
 * 25. 7. 1887 Pezinok
11. 4. 1959 Pezinok
 
autor divadeľných hier, publicista, evanjelický farár

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Narodil sa v Pezinku, ako syn Júliusa Žarnovického, a navštevoval tu i ľudovú školu. Do roku 1905 študoval na evanjelickom lýceu, v rokoch 1905 – 09 na teologickej akadémii v Bratislave, v rokoch 1909 – 10 na univerzite v Halle. V roku 1910 bol ordinovaný v Budapešti, neskôr popri štúdiu absolvoval štúdium spevu na konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1910 pôsobil ako kaplán v Novom Sade a od roku 1912 v Pezinku. V rokoch 1914 až 15 bol evanjelickým farárom v Lazoch pod Makytou a potom dva roky vo Veľkých Levároch. Pôsobil však väčšinou ako vojenský kňaz v Ostrave a pri generálnom štábe v Těšíne a v Koveli na Ukrajine. Od roku 1917 pôsobil opäť v Pezinku ako farár a v roku 1952 sa stal konseniorom. Je autorom divadelných hier, z ktorých hru Na letovisku uviedli členovia SND v roku 1933 v Bratislave a v Pezinku. Svoje úvahy a polemické črty o problé moch slovenského divadla, národnostných otázkach, o rozvoji slovenskej kultúry, ďalej príbehy pre deti na historické motívy a anekdotické historky uverejňoval vo viacerých periodikách (Slovenský denník, Cirkevné listy, Národné noviny, Tranovského kalendár, Kocúr a i.). Vynikal ako liturg a kazateľ, až do roku 1943 ako jeden z posledných používal pri kázaní biblickú češtinu. Bol tiež pokladníkom Západného dištriktu evanjelickej cirkvi, členom súdnej stolice, predsedom seniorálnej pastorálnej konferencie a v roku 1927 jeden z delegátov slovenskej evanjelickej cirkvi na 1. medzinárodnej ekumenickej konferencii v Lausanne vo Švajčiarsku.