• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Ing. Fedor Jamnický


 
 * 16. 7. 1882 Pezinok
17. 7. 1972 Pezinok
 
diplomovaný banský inžinier

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Ing. Fedor Jamnický sa narodil v Pezinku. Stredoškolské štúdiá absolvoval na bratislavskom lýceu. Študoval chémiu najprv na technike v Bukurešti, potom v Mníchove, kde zakončil štúdiá. Súčasne študoval aj geológiu. Ako chemický inžinier sa špecializoval na výbušniny a od roku 1920 pracoval v továrni Dynamit – Nobel v Bratislave, odkiaľ prešiel ako reprezentant továrne do Juhoslávie a aktívne pracoval do roku 1939. Na Slovensko sa vrátil v roku 1947. Jeho meno je späté s obnovou pezinského múzea v päťdesiatych rokoch. Vo voľnom čase sa zaujímal o pamiatky mesta Pezinka. Veľa poznatkov, ktoré by inak zanikli, získal od Františka Meissela. Vložil ich do rukopisnej kroniky mesta i do knihy o pezinskom zlatom baníctve. V službách múzea bol do roku 1964. V rokoch 1955 – 1958 bol externým spolupracovníkom Krajského múzea v Trnave, ktorému odovzdal svoje archeologické a paleontologické zbierky. Spracoval tiež dejiny mesta Pezinka, ako aj pezinského baníctva.