• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Mudr. Ján Karol Lübeck


 
 * v r. 1770 Pezinok
14. 11. 1814 Šahy
 
publicista a lekár

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Po skončení ľudovej školy v Pezinku, študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave a medicínu na univerzite v Jene. Navštívil i univerzity v Lipsku, Berlíne, Göttingene a titul MUDr. získal na univerzite vo Viedni. Po štúdiách pôsobil ako lekár v Bratislave, Györy, Pešti, od roku 1805 ako hontiansky stoličný lekár v Šahách. Spolu s profesorom Tomčánim, J. Wintlerem sa pokúšal o založenie uhorskej prírodovedeckej a lekárskej spoločnosti. V roku 1804 vydával a redigoval Patriotisches Wochenblatt für Ungern a v rokoch 1805–08 Ungarischen Miscellen, v ktorom uverejňoval články zamerané na zdravotnícku a hospodársku osvetu. Vydal rozsiahle poľnohospodárske príručky o pestovaní poľnohospodárskych plodín, o chove hospodárskych zvierat, záhradníctve, vinohradníctve, včelárstve, rybárstve, poľovníctve, ale aj o spracovaní poľnohospodárskych produktov v pivovaroch a liehovaroch. Pripisuje sa mu i autorstvo príručky pre vinohradníkov a obchodníkov s vínom Hilfsbuch für Weinbesitzer und Weinhändler, pod pseudonymom K. A. Hellental. Bol uhorským priekopníkom lekárskej kozmetiky. Zostavil prehľad uhorskej prírodovednej a lekárskej literárnej produkcie za roky 1770 – 1800. venoval sa tiež básnickej tvorbe a podieľal sa na vydaní Musenalmanach einiger Freunden ungarischer Musen v roku 1800 v Bratislave.