• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Rudolf Pálffy


 
 * 14. 3. 1719 Viedeň
1. 4. 1768 Bratislava
 
majiteľ panstva Pezinok a Svätý Jur

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Otec gróf Leopold P. plk. (1681 – 1720), matka grófka Mária, rod. Souchésová, mal 4 sestry a 4 bratov, z nich Mikuláš (1710 až 1773) a Leopold Štefan. Manželka grófka Eleonóra, rod. Kaunitz-Ritberová, mal 7 dcér a 3 synov. Študoval vo Viedni. Slúžil v armáde, majiteľ husárskeho pluku a jeho veliteľ, gen., podmaršal, bojoval vo vojnách o Rakúske dedičstvo a v 7-ročnej vojne. Spolumajiteľ hradného panstva Červený Kameň, kde mal i sídlo, majiteľ panstiev Pezinok a Svätý Jur. Pri vonkajšom obvode hradu Červený Kameň dal vybudovať koniareň, na hrade vybudoval vodnú nádrž, do ktorej vyúsťoval vodovod z hôr, zhromaždil bohaté zbierky obrazov a starožitností.