Mladá Boleslav

MLADÁ BOLESLAV   Neusiedl am See   Mosonmagyaróvár   Izola

Štát: Česká republika
Poloha: mesto leží 40 km severne od okraja Prahy, na dôležitej dopravnej tepne E65
Rozloha: 2487 ha
Počet obyvateľov: 43 000
WWW: www.mb-net.cz

Z HISTÓRIE
 • v 10. storočí, zrejme v jeho poslednej tretine, zakladá jeden z přemyslovských kniežať menom Boleslav (pravdepodobne Boleslav II.) drevené hradisko, pod ktorým vzniká tržná osada
 • 1130 - prvá vierohodná správa o meste a hrade s uvedením mena "Nový Boleslav"
 • 1334 - Ján (Ješek) z Michalovic, zvaný "Správny" prenáša mestské práva z predmestia Podolec na kopec Hrobie a zakladá tak Staré Mesto. Najstaršia zachovaná listina z histórie Mladej Boleslavi
 • 1468 - smrťou Jindřicha z Michalovic v bitke u Turnova vymiera rod Michalovicov; Mladá Boleslav prechádza do rúk Tovačovských z Cimburka a potom Krajířov z krajku, za ktorých dochádza k najväčšiemu rozkvetu mesta
 • po 1490 - do mesta prichádza Jednota bratská, od vrchnosti obdrží areál zpustnutého Kláštora na Karmeli, v nasledujúcich desaťročiach podnieti rozvoj kultúry a školstva
 • 1595 - mesto sa vykupuje z poddanstva
 • 1600 - povýšenie na kráľovské mesto
 • 1618 - 1648 - Mladá Boleslav poničená a katastrofálne zadĺžená počas 30-ročnej vojny
 • 1749 - 1783 - hrad prebudovaný na kasárne, Mladá Boleslav sa stáva sídlom starej vojenskej posádky
 • 1784 - do Mladej Boleslavi prenesené piaristické gymnázium z Kosmonos
 • 1860 - založený list Iserbote, skoro premenovaný na Boleslavan, vzniká Mestská sporiteľňa
 • 1895 - založená továreň na bicykle Laurin&Klement, 1898 vyrobený prvý motocykel, 1905 prvý automobil
 • 1903 - v objekte liehovaru zahájená výroba akumulátorov, z ktorej sa vyvinie neskoršia továreň Akuma
 • 1925 - automobilka Laurin&Klement sa stáva súčasťou koncernu Škoda
 • 1945 (9. máj) - časť mesta zničená leteckým útokom, mnoho obetí na životoch
 • 1968 (21. august) - mesto obsadené sovietskými jednotkami, ktoré zabrali radu objektov
 • 1991 - odchod posledných sovietských oddielov. Automobilka Škoda začlenená do koncernu Volkswagen

POZORUHODNOSTI
Mladoboleslavský hrad (pôvodne drevené hradisko z 10. st., v 14. st. prebudované na kamenný gotický hrad, v polovici 16. st. prestavaný na renesančný zámok), Radnica (renesanční stavba z rokov 1554 - 1559, ktorej priečelie je opatrené grafitovou výzdobou so scénami ze Starého i Nového zákona a s postavami evanjelistov a svätcov), Templ (Cisársky dom) (gotický palác vybudovaný v rokoch 1488 - 1493), Arcidekanský Kostol Nanebovzatia Panny Márie (postavený v 15. - 16. st. v neskorom gotickom slohu), Kostol sv. Jána Nepomuckého (postavený v r. 1727), Kostol sv. Havla (postavený v 16. st., v 18. st. 18. století zbarokizovaný), Bývalý Sbor Jednoty bratrské (trojlodná stavba z rokov 1544 - 1554 s prvky románského, gotického i renesančního slohu), Divadlo (cenná secesná stavba z rokov 1906 - 1909), Stredná priemyselná škola (kvalitná konštruktivistická stavba od J. Krohy z rokov 1923 - 1927).


ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ TIPY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
Škoda auto Muzeum - múzeum obsahuje exponáty od najstarších bicyklov Laurin&Klement z roku 1895 až po súčasné automobily Škoda. Výstava "Ako vzniká automobil" zoznamuje s procesom designu, konštrukcie a výroby áut. Okrem múzea je možná i návšteva výrobných závodov firmy Škoda auto.
Palác Templ - mestský palác gotického pôvodu, v súčasnosti slúži ako mestské múzeum a výstavná sieň. Je tu umiestnená stála expozícia a archeológia Mladoboleslavska. Zbor českých bratov - patrí k najznámejším renesančným sakrálnym stavbám v Čechách. Dnes sa tu nachádza galéria mestskej zbierky obrazov; súčasťou je aj výstavná a koncetná sieň.

Mladá Boleslav je jedno z východísk do Českého raja, ktorý ponúka bohaté možnosti turistiky, cykloturistky, ako i rôznych športových aktivít (horolezectvo, paragliding, vodné športy...).